Kategoria: Rozładowanie energii | Tempo: dynamiczne | Liczba graczy: dowolna | Przygotowanie: brak

Dzielimy boisko lub salę na części – na dwóch końcach 'strefę bezpieczeństwa’, a po środku 'strefę przebiegania’. Na jednym z końców ustawia się dzieci. Spośród grupy wybieramy jedną osobę, która będzie wilkiem i będzie stać na środku pola.

Zadaniem uczestników jest, aby na znak prowadzącego (okrzyk „Gąski, gąski do domu!) przebiegli z jednego końca sali na drugi. Wilk w tym czasie powinien złapać jak najwięcej przebiegających. Osoby złapane pomagają wilkowi tworząc mur od zewnętrznych stron sali (tak aby przestrzeń, przez którą przebiegają gracze stawała się coraz mniejsza). Wygrywa ten uczestnik, który nie da się złapać

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
Szukasz ciekawych zabaw z dziećmi?

Szukasz ciekawych zabaw z dziećmi?

Jeśli interesują Cię: najnowsze zabawy, zestawienia, artykuły, wiedza przydatna w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Zapisz się do newslettera, aby regularnie otrzymywać od nas wartościową treść.

Dziękujemy za zostawienie maila